For Leksvik IL sine kamper, se her: Fotball.no

Måned Dato Aktivitet
Januar   Lagspåmelding
  28.01 Kvalitetsklubbmøte
Februar 01.02 Hjemmeside redaktørkurs
  02.02 Styremøte Fotball
  03.02 Fagmøte dommere Fosen
  14.02 Krestting NFF Trøndelag
  18.02 Årsmøte Leksvik IL Fotball
Mars 14.03 Forbundstinget NFF
April 26.04 Digital dommersamling
Mai 06.04 Styremøte Fotball
Juni 17.06 Styremøte Fotball
  20.06 Ekstraordinært Forbundsting NFF
Juli    
August 23.08 Veiledersamling dommer NFF Trøndelag
  31.08 Styremøte Fotball
September 07.09 Kvalitetsklubbmøte
  30.09 Dommeransvarligmøte NFF Trøndelag
Oktober Slutten av oktober Lagsevaluering Sportslig utvalg
  18.10 Oppstart Grasrottrenerkurs
  20.10 Klubbform NFF Trøndelag, sone Fosen
  23.10 Tilrettelagt fotball - Vanvikan
  24.10 Siste spilledato seriespill 10-19år
November    
  3.11-4.11 Evalueringsmøter lag
  08.11 Dommermøte Fosen
  17.11 Evalueringsmøte dommere Leksvik IL
  18.11 Klubbforum Fosen
  20.11-21.11 Trøndersk Fotballseminar
  22.11 Rekruttdommerkurs oppstart
Desember 06.12 Påmelding av lag til 2022 åpnes
  14.12 Styremøte fotball
  15.12 Klubbforum Fosen - digitalt

Årshjul 2022

Måned Dato Aktivitet
Januar 10.01 Frist lagspåmelding i FIKS
     
Februar 02.02 Dommermøte Fosen
  05-06.02 Kompetansehelg Fosen
  24.02 Dommermøte Dommeransvarlig Innherred
  28.02 Start puljespill OBOS-Cup
Mars 01.03 NFF Trøndelag Kretsting
  01.03 Frist påmelding av lag (7-9 år)
  05-06.03 NFF Forbundstinger 2022
  09.03 Veiledermøte dommer
  16.03 Digitalt klubbforum Fosen
  21.03 Faddermøte dommer
     
April 04.04 Seriestart 10 år til senior