På grunn av covid-19 er svømmetilbudet begrenset
På grunn av smitteverntiltak må vi registrere alle deltagere på svømmetrening. Hvis du eller ditt barn ønsker å delta på svømmetreninger vinter 2021 meld dere på til: Irene Rosvold Ruud, leder.svomming@leksvikil.no

Det tillates inntil 20 personer på svømmetreninger, inkludert trener/badevakt/garderobevakt.
Dette medfører dessverre i første omgang at plaskegruppe/ småtrinnsgruppe og voksne er utsatt.

Oppstart treningstider 4. januar 2021 - UTSATT til 25. januar 2021!
Treningstider vinter 2021 vil være på mandager og torsdager med følgende tidsplan:

  • kl. 17:00-18:00 – Mellomtrinn
  • kl. 18:30-19:30 – Ungdomstrinn
  • kl. 20:00-21:00 – Voksne - UTSATT

Svømmetreningen til mellomtrinn og ungdomstrinn vil bli organisert av et trener-team.
Vi ønsker å presisere at tilbudet vårt er rettet mot de som ønsker å delta på svømmetrening.

For å kunne ha et trygt tilbud må de tre grunnpilarene følges:

  1. Syke personer skal ikke møte på svømmetrening
  2. God hygiene – det vil stå håndsprit ved inngangen til garderobene
  3. Redusere kontakt mellom personer – hold minimum 1 meters avstand

Vi ser fram til å møtes i bassenget igjen!

Medlemskap i Leksvik idrettslag

Alle som deltar på aktiviteter i regi av Leksvik idrettslag skal være medlem og betale medlemskontingenten og treningsavgiften i avdelingen.

Slik blir du medlem i idrettslaget