Innhenting av politiattest er gratis.

Før vedkommende kan søke om politiattest må han/hun få en bekreftelse fra idrettslaget på at det foreligger et behov for politiattest. Dette skjemaet skal vedlegges søknaden om politiattest.  
Skjema med bekreftelse på formål

Les mer om politiattest

 

Søke elektronisk om politiattest

 

Etter at politiet har behandlet søknaden blir attesten sendt til søkeren selv. Når politiattesten er mottatt skal denne fremvises for den i idrettslaget som er ansvarlig for politiattester. Vedkommende skal nedtegne opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren.

 

Leksvik IL har utnevnt følgende som ansvarlige for oppfølging av politiattester:

Aina Rosvoldaune
e-post: politiattest@leksvikil.no
telefon: 902 08 879


eller hennes stedfortreder:
Jon Erik Vollan
e-post: leder@leksvikil.no
telefon: 415 60 961