Årsmøte 2022

Avholdes i klubbhuset i Hovsteinan, torsdag 17. mars 2022 kl. 18:00.

Saker som ønskes behandlet i årsmøtet må meldes skriftlig til leder@leksvikil.no innen 1. mars 2022.

Av hensyn til smittevern kreves det påmelding for å delta i årsmøtet. Påmeldingsfrist er kl. 12:00 på årsmøtedagen.

Påmelding til årsmøtet (e-post)

Sakliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge møteleder og sekretær.
 3. Velge to medlemmer til å signere protokollen.
 4. Godkjenne saklisten.
 5. Behandle årsmeldinger for 2021, med regnskap og materialliste for hovedlaget og avdelingene. 
 6. Fastsette medlemskontigenten 2023.
 7. Fastsette styrehonorar for 2022.
 8. Behandle budsjett for 2022 - hovedlaget og avdelingene.
 9. Behandle innkomne saker.
 10. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 2022.
 11. Valg.

 

Se også:

Lov og organisasjonsplan