Flest mulig - lengst mulig

 

Håndboka er laget av styret etter innspill fra komiteer, utvalg, trenere, utøvere og foreldre i avdelingen. Håndboka er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, trenere og dommere i vår avdeling. Håndboken skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår avdeling, hvem vi er og hvilken målgruppe vi er til for.